دلند>>مراحل تهیه رب

 

 

مراحل کشت مکانیزه گوجه فرنگی برای تهیه رب سالم در شرکت گلستان عصاره

در مزارع وسیع شرکت گلستان عصاره که به همت والای هزاران نیروی کار بومی ماهر و متخصص اداره می شود. گوجه فرنگی بصورت سالانه کشت میشود علاوه بر استفاده از بهترین بذر شناخته شده دنیا ،سیستم های پیشرفته فنی در مراحل سه گانه کاشت ،داشت و برداشت،حتی الامکان بصورت مکانیزه بوده و نیروی انسانی ماهر هدایت موقعیت ها را برای آبیاری و مراحل داشت بعهده دارد. و در تمام مراحل داشت برای رشد بهتر گیاه و تولید بهتر و با کیفیت تر از نیروهای طبیعی حداکثر استفاده میشود. 

 

 

_مراحل پرورش نهال

کاشت بذر در خاک PIT انجام می پذیرد که خود نوعی خاک طبیعی است و کنترل میزان رطوبت خاک محیطی مساعدی را برای رشد بذرهای صنعتی که مختص کارخانه میباشد را فراهم میکند. محصول اینگونه بذرها همه قابل برداشت با ماشین  و "هم رس" می باشد یعنی یک بار گوجه فرنگی کشت می شود و یک بار هم برداشت می شود. بذر گوجه فرنگی بوسیله دستگاه های اتوماتیک و در سینی هایی که 260 سلول دارد کشت می شود و بمدت 35 الی 40 روز در گلخانه ها پرورش داده می شود. 

نشاء گوجه فرنگی
نشاء گوجه فرنگی
نشاء گوجه فرنگی
نشاء گوجه فرنگی
نشاء گوجه فرنگی
کشت نشا گوجه
کشت نشا گوجه فرنگی
کشت نشاء گوجه فرنگی
نشاگوجه
Loading

 

 

_مراحل کاشت و آبیاری نهال گوجه فرنگی

زمین مورد نظر برای کشت در فصل پاییز شخم زده می شود اول زمستان کود حیوانی ریخته میشود در زمان کاشت کود به صورت ردیفی زیر نوارها ریخته می شود،کاشت نهال از 15 اسفند ماه تا اول فروردین با توجه به شرایط آب و هوایی شروع می شود کاشت نهال ها بخشی بصورت دستی و بخشی با دستگاه انجام می شود 

 

دستگاه نشاء کاری
زمین کشت گوجه فرنگی
کاشت ارگانیک گوجه فرنگی
آبیاری قظره ای گوجه
کشت نهال گوجه فرنگی
آبیاری قطره ای گوجه فرنگی
Loading

 

 

_مراحل آفت کشی

در مزارع کشت گوجه فرنگی گلستان عصاره ،آبیاری بصورت قطره ای می باشد آفت کشی نیز در این مزارع  بصورت طبیعی با استفاده از  زنبور آفت کش انجام میشود. 

 

نهال گوجه فرنگی
کشت گوجه فرنگی رب ارگانیک
کشت گوجه فرنگی ارگانیک
ارگانیک
گوجه فرنگی ارگانیک
کشاورزی ارگانیک
زنبور آفت کش
آفت کشی
گوجه فرنگی رب  ارگانیک
Loading

 

 

_مراحل برداشت

برداشت محصول هم بصورت دستی و هم با استفاده از ماشین های مکانیزه انجام میگیرد.

 

 

زمین کشت گوجه فرنگی
گوجه فرنگی ارگانیک
گوجه ارگانیک
برداشت گوجه فرنگی
دستگاه گوجه چینی
برداشت گوجه فرنگی
Loading

 

 

_ شستشو گوجه فرنگی و تهیه رب

در مرحله اول از سیستم شستشو ،محصول در حوضچه تخلیه می شود و با قلیان آب حرکت کرده و آلودگی از قبیل خاک ،ساقه های باقیمانده و سنگ جدا میشود و در مرحله دوم با آبی مجزا از مرحله اول و با آب تمیز تر شسته میشوند.

 

_ مرحله سورت کردن

در نوار سورت کارگران به تفکیک جدا سازی گوجه های ناسالم میپردازند .ظرفیت خط های سورتینگ 2 برابر سیستم تغلیظ میباشد.

گوجه ها بعد عمل سورتینگ توسط منوپمپ به قسمت کراشر منتقل می گردد و در آنجه خرد میشوند.

گوجه فرنگی های خرد شده توسط پمپ به پری هیتر انتقال می یابد و با دمای تعیین شده در روشهای هاتبرک و کلدبرک حرارت می بیند.فرایند حرارت دادن سبب می شود عمل فیلتراسیون در صافی ها به سهولت انجام شده و راندمان صافی افزایش می یابد.

 

_استخراج و تصفیف پالپ

پالپ گوجه بعد از حرارت مقدماتی به صافی هایی(پالپر/ریفاینر) پمپاژ می شوند ، تا جداسازی بذر و پوسته از آب گوجه صورت پذیرد.

شستشوی گوجه
شستوشوی گوجه فرنگی
مراحل شست و شو
شستشوی گوجه فرنگی
رب
رب
رب
رب
رب
رب
رب
رب
رب
رب
رب
رب
رب
رب
پخش دلند
آزمایشگاه دلند
آزمایشگاه دلند2
کارخانه دلند
کارخانه دلند
کارخانه دلند
کارخانه رب دلند
Loading