خرید
» مراحل تهیه رب دلند

 

 

مراحل کشت مکانیزه گوجه فرنگی برای تهیه رب سالم در شرکت گلستان عصاره

در مزارع وسیع شرکت گلستان عصاره که به همت والای هزاران نیروی کار بومی ماهر و متخصص اداره می شود. گوجه فرنگی بصورت سالانه کشت میشود علاوه بر استفاده از بهترین بذر شناخته شده دنیا ،سیستم های پیشرفته فنی در مراحل سه گانه کاشت ،داشت و برداشت،حتی الامکان بصورت مکانیزه بوده و نیروی انسانی ماهر هدایت موقعیت ها را برای آبیاری و مراحل داشت بعهده دارد. و در تمام مراحل داشت برای رشد بهتر گیاه و تولید بهتر و با کیفیت تر از نیروهای طبیعی حداکثر استفاده میشود. 

 

 

_مراحل پرورش نهال

نشاء گوجه فرنگی
نشاء گوجه فرنگی
نشاء گوجه فرنگی
نشاء گوجه فرنگی
نشاء گوجه فرنگی
کشت نشا گوجه
کشت نشا گوجه فرنگی
کشت نشاء گوجه فرنگی
نشاگوجه
Loading

 

 

_مراحل کاشت و آبیاری نهال گوجه فرنگی

 

دستگاه نشاء کاری
زمین کشت گوجه فرنگی
کاشت ارگانیک گوجه فرنگی
آبیاری قظره ای گوجه
کشت نهال گوجه فرنگی
آبیاری قطره ای گوجه فرنگی
Loading

 

 

_مراحل آفت کشی

 

نهال گوجه فرنگی
کشت گوجه فرنگی رب ارگانیک
کشت گوجه فرنگی ارگانیک
ارگانیک
گوجه فرنگی ارگانیک
کشاورزی ارگانیک
زنبور آفت کش
آفت کشی
گوجه فرنگی رب  ارگانیک
Loading

 

 

_مراحل برداشت

 

زمین کشت گوجه فرنگی
گوجه فرنگی ارگانیک
گوجه ارگانیک
برداشت گوجه فرنگی
دستگاه گوجه چینی
برداشت گوجه فرنگی
Loading

 

 

_شستشو گوجه فرنگی و تهیه رب

شستشوی گوجه
شستوشوی گوجه فرنگی
مراحل شست و شو
شستشوی گوجه فرنگی
رب
رب
رب
رب
رب
رب
رب
رب
رب
رب
رب
رب
رب
رب
پخش دلند
آزمایشگاه دلند
آزمایشگاه دلند2
کارخانه دلند
کارخانه دلند
کارخانه دلند
کارخانه رب دلند
Loading

عضویت در خبرنامه

Email

 

 

کارخانه : استان گلستان، کیلومتر 60 جاده گرگان به گنبد، شهر خان ببین
تلفن : 35862461 -35862414 (017)

فاکس : 35862078 (017)
ایمیل : golestanosareh@deland.ir


 

 

آدرس : دفتر تهران : خیابان سمیه ، ساختمان 214 ، طبقه 4

تلفن:  88827885 021
         88827924 021
فکس: 88812779 021

تلفن دفتر پخش تهران:   88931070 021

                                88931080 021